ברוכים הבאים למפגש הפרשה - שעורי פרשות השבוע

?מאי חנוכה
שיעור לחנוכה

מאי 'מאי חנוכה'?
 הגמרא המפורסמת במסכת שבת דף כ"א עמוד ב' אומרת:
מסכת שבת דף כ"א עמוד ב'
"מאי חנוכה, דתנו רבנן, בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון (מגילת תענית, משנה כ"ג).  כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד.  נעשה בו נס, והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה". 
ונשאלת השאלה על שאלת הגמרא 'מאי חנוכה?'  וכי לא שמע המקשן על חג זה?  ועוד תימה על התשובה. שלא מצא התרצן לספר אלא על נס פך השמן, ולא על סיפורי התשועות והמלחמות, ולא הזכיר את חזרת מלכות ישראל למקומה 'למעלה ממאתיים שנה'  (כלשון הרמב"ם חנוכה ג', א)?

לשיעור המלא...

 
  הסבר על אתר "מפגש הפרשה"
 
  מוקדש לזכרו של מנחם אביצור ז"ל
איש משפחה מסור. רב פעלים וחסד, צנוע, אהוב וישר דרך. אוהב את התורה ומפיצה ברבים.
 (
עוד - על מנחם אביצור)
 
לייבסיטי - בניית אתרים