"גדול השלום שבין איש לאשתו" - על פי שיעור של הרב אלחנן סמט

דף הבית >> במדבר >> נשא >> "גדול השלום שבין איש לאשתו" - על פי שיעור של הרב אלחנן סמט
בסוף ביאורו לפרשת סוטה, עומד רמב"ן על ייחודה של בדיקת הסוטה במים, המתוארת בפסוקים אלו, מכל דיני התורה.
ואכן, ייחודו של דין זה מעורר פליאות אחדות:
ראשית, הנסים במקרא נעשים בדרך כלל לצורך כללי וגדול - לאמת את שליחותו של נביא, להושיע או להביא פורענות על ציבור או על יחיד שחשיבותו לציבור היא רבה. נסים לאנשים פרטיים בסיטואציה משפחתית כמו בפרשתנו אינם מצויים במקרא. והנה כאן - "פלא ונס קבוע בישראל".
שנית, התחום שבו חל הנס הוא תחום משפטי מובהק. השאלה אם אישה זנתה תחת בעלה היא שאלה שיש לה השלכות הלכתיות בכמה תחומים:
א. בתחום העונשין - אם אכן זנתה האישה, חייבים האישה והגבר שעמו נאפה מיתת בית דין.
ב. בתחום האיסור וההיתר - האישה שזנתה תחת בעלה אסורה על בעלה שצריך לגרשה, ואז היא אסורה אף על האיש שעמו נאפה
ג. בתחום דיני ממונות - האישה שזנתה מפסידה את כתובתה.

יתר על כן, כלל גדול לימדונו חכמים בפרשת תנורו של עכנאי (בבא מציעא נט ע"ב): "לא בשמים היא". 

אמנם, הספק בפרשתנו אינו ספק בפסיקת הלכה אלא ספק בשאלה מציאותית: האם האישה נטמאה או לא נטמאה; אך סוף סוף - זוהי שאלה הקשורה בהכרעה בדיני תורה, והנה במקומנו אין מכריעים בה בית הדין כמו בכל שאלה בדיני תורה, אלא מכריעים בה באמצעות נס, שבו עוסק הכהן במשכן.
 
      

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
לייבסיטי - בניית אתרים