הטוב הרע והמכוער - עפ"י שיעוריהם של הרב לבנון והרב ויצמן

דף הבית >> חגים >> ל"ג בעומר >> הטוב הרע והמכוער - עפ"י שיעוריהם של הרב לבנון והרב ויצמן
יום ל"ג בעומר הוא יום שמחה שאז פסקו למות תלמידי רבי עקיבא. בארץ ישראל בפרט חוגגים ביום זה את הילולא של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא יום הסתלקותו .בשיעור זה נתעמק בדמותו המעניינת של רשב"י.

שני הקשרים בין הדברים:
אחז"ל אמרו, שלאחר שמתו כ"ד אלף תלמידי ר"ע היה העולם שמם  :
יבמות דף סב עמוד ב
 שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם, עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה.

רשב"י הוא אחד מחמשת תלמידי ר"ע שהעמידו תורה מחדש לאחר שמתו כל תלמידי ר"ע הראשונים, הוא היה אות הישועה מאבל מיתתם ולכן מתאים להזכיר אותו ביום שפסקו למות.

בתלמידי ר"ע מתו בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה, ויש בתורתו של רשב"י תיקון לפגם זה.
 כאחד מתלמידיו המובהקים של רבי עקיבא שטבע את האימרה "ואהבת לרעך כמוך" - "זהו כלל גדול בתורה", גם במשנתו של רשב"י יש חשיבות רבה למידותיו של האדם ולמצוות שבין אדם לחברו. לדוגמא:
בבא מציעא - נט א:
נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים

      

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
לייבסיטי - בניית אתרים