"לְכָה אִיעָצְ ך"

דף הבית >> במדבר >> בלק >> "לְכָה אִיעָצְ ך"
בדברי חז"ל מצאנו הערכות מנוגדות לדמותו של בלעם.
מחד, החשיבו אותו רבותינו כבעל מעלה נבואית גדולה, המקבילה בדרגתה לזו של משה רבנו.
 
על הפסוק:
דברים פרק לד פסוק י'
וְלֹא קָם נָבִיא עוֹד בְּיִשְׂרָאֵל כְּמֹשֶׁה...
 
אמרו חז"ל :
ספרי דברים פיסקא שנז
ולא קם נביא עוד בישראל כמשה - בישראל לא קם אבל באומות העולם קם ואיזה זה זה בלעם בן בעור אלא הפרש יש בין נבואתו של משה לנבואתו של בלעם משה לא היה יודע מי מדבר עמו, ובלעם היה יודע מי מדבר עמו, שנאמר (במדבר כד טז) נאם שומע אמרי אל משה לא היה יודע מתי מדבר עמו עד שנדבר עמו ובלעם היה יודע מתי מדבר עמו שנאמר ויודע דעת עליון, משה לא היה מדבר עמו אלא כשהוא עומד שנאמר (דברים ה כז) ואתה פה עמוד עמדי ובלעם היה מדבר עמו כשהוא נופל שנאמר (במדבר כד ד) מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עינים משל למה הדבר דומה לטבחו של מלך ויודע כמה הוצאות יוצאות למלך על שולחנו.
 
ואם כך, למרות שישנם כמה הבדלים בין נבואתו של משה לנבואתו של בלעם, החשיבו חז"ל את דרגתו של בלעם בנבואה כמקבילה לזו של משה רבנו!
 
לעומת זאת, המשנה במסכת אבות משרטטת דמות ירודה של בלעם:
מסכת אבות פרק ה משנה יט
כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע  עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא שנאמר (משלי ח') להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא.
אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת שנאמר (תהלים נ"ה) ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך:

 
הכיצד מתיישבים יחד שני תיאורים אלו?
נביא גדול מחד , ודמות מוסרית פגומה מאידך?!
 
הביטוי "בלעם הרשע" (אבות פ"ה מי"ט) הפך זה מכבר למטבע לשון. אך האם באמת היה בלעם רשע כל כך?

 
      

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
לייבסיטי - בניית אתרים