מזבח הקטורת - מקומו במשכן ומקומו בפרשה

דף הבית >> שמות >> תצוה >> מזבח הקטורת - מקומו במשכן ומקומו בפרשה
את העיון לפרשת תצווה נקדיש לכלי האחרון המופיע בציווי זה - למזבח הקטורת (הכיור, שציווי עשייתו נמצא בתחילת פרשת כי-תשא, אינו כלי שנעשית בו עבודה).
 
מבנה פרשות תרומה-תצוה
פרשיות תרומה ותצוה (כ"ה; א - ל; י) מהוות יחידת מצוות המפרטת את דיני בניית המשכן.
במבט ראשון נראה הסדר הפנימי של יחידה זו הגיוני. היא פותחת בתיאור הכלי הקדוש ביותר מבין כלי המשכן - הארון, הממוקם במקום הקדוש ביותר במשכן (כ"ה; ט-יב). היחידה ממשיכה בתיאור כלי הקודש הנמצאים באוהל מועד (הקודש, כ"ה; כג - כ"ו; לז), ומסיימת במזבח העולה, הממוקם בחצר (פרק ל"ז). לאחר פירוט הכלים השונים (פרקים כ"ה-כ"ז) מסיימת היחידה בתיאור בגדי הכהונה (פרק כ"ח) ובעבודת ימי המילואים (פרק כ"ט).
ברם, עיון מעמיק מעט יותר בטבלה הבאה מסכמת את פרשיות תרומה ותצוה יגלה פרשיות הנראות כאילו הוצאו ממקומן:
 
הקדמה חומרי המשכן (כ"ה; א-ז) ומטרתו: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כ"ה; ח).
קודש הקודשים הארון המכיל את הלוחות (כ"ה; י-טז) והכפורת והכרובים - מכסה הארון (כ"ה; יז-כב).
הקודש השולחן (כ"ה; כג-ל) והמנורה (כ"ה; לא-מ).
המשכן היריעות, הקרשים והפרוכת (כ"ו; א-לז).
החצר מזבח העולה (כ"ז; א-ח), קלעי החצר ועמודי החצר (כ"ז; ט-יט).
הציווי להדליק את המנורה ציווי לקחת שמן זית מבני ישראל ולהדליק את המנורה מדי ערב
[ניתן היה לצפות שציווי זה יבוא יחד עם פרשת המנורה; בסוף השיעור נציע הסבר למיקומה המפתיע של פרשה זו].
בגדי כהונה שמונת בגדי הכוהן הגדול (כ"ח; א-מג).
ימי המילואים מדי יום: פר לחטאת, איל לעולה ואיל למילואים (אבטיפוס של שלמים); את הדם מזים על המזבח ועל הכוהנים (כ"ט; א-לז).
קרבן התמיד כבש מדי יום וכבש מדי ערב (כ"ט; לח-מג) [ניתן לומר שפרשה זו היא סעיף של פרשת המילואים ומייצגת את סיום מלאכת המשכן].
פסוקי סיום "וקדשתי את אהל מועד ואת המזבח ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן לי. ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לא-להים. וידעו כי אני ה' א-להיהם אשר הוצאתי אֹתם מארץ מצרים לשכני בתוכם אני ה' א-להיהם" (כ"ט; מד-מו). נראה שפסוקים אלה מסיימים את היחידה.
מזבח הקטורת ל; א-י - עצם מיקומה של פרשייה זו אחרי פסוקי הסיום תמוה מאוד.
 
אנו נרצה להתמקד בשיעור בעיקר באחת התמיהות הקשות והידועות בפרשות המשכן היא מקומו של הציווי על עשיית מזבח הקטורת, שכפי שראינו מופיע בסוף פרשת תצוה לאחר פסוקי הסיום של הציווי.
התמיהה על המיקום של פרשת מזבח הקטורת נובעת מכך שהרי מקומו של מזבח זה הוא במשכן פנימה - באוהל מועד,
בין המנורה, הסמוכה לכותל הדרומי של המשכן, לבין השולחן, הסמוך לכותלו הצפוני, אל מול פתח קודש הקודשים.
 
      

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
לייבסיטי - בניית אתרים