מקדש ומשכן – "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

דף הבית >> שמות >> תרומה >> מקדש ומשכן – "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
המונחים 'מקדש' ו'משכן' משמשים בשפתינו בדרך כלל לתיאור המבנים שה' השרה את שכינתו בתוכם, על כל מרכיביהם. בד"כ כאשר אנו מדברים על המשכן אנו מתכוונים למבנה שמשה הקים במדבר וכן המבנה שבני ישראל הקימו בשילה בימי יהושע, לאחר י"ד שנים של כיבוש וחלוקה; כאשר אנו מדברים על המקדש אנו מתכוונים למבנה ששלמה בנה בירושלים ונבוכדנאצר החריבו, וכן למבנה שבנו זרובבל ויהושע בן יהוצדק בעת שיבת ציון תחת מלכות פרס, שהורדוס שיפץ וטיטוס החריבו, ולמבנה שייבנה במהרה בימינו ויעמוד לנצח, אכי"ר.

הגמרא בעירובין דף ב מערבת בין שני המונחים ואומרת:    
"אשכחן מקדש דאיקרי 'משכן', ומשכן דאיקרי 'מקדש'. בשלמא מקדש דאיקרי 'משכן' - דכתיב  'ונתתי משכני בתוככם', אלא משכן דאיקרי 'מקדש' - מנלן? אילימא  מדכתיב 'ונשאו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן עד בֹּאם' - ההוא בארון כתיב; אלא מהכא: 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'". (תרגום - מצאנו מקדש שנקרא משכן, ומשכן שנקרא מקדש. מצאנו מקדש שנקרא משכן שנאמר "ונתתי משכני בתוככם", אך היכן מצאנו משכן שנקרא מקדש? אם תאמר שמצאנו זאת בפסוק "ונשאו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן עד בואם" הרי בפסוק זה הכוונה במלה מקדש היא לארון, אלא מצאנו מקדש שנקרא משכן בפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם") (עירובין ב ע"א-ע"ב)

בשיעור זה ננסה לעשות סדר בין שני המונחים הללו, "משכן" ו"מקדש".

 
      

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
לייבסיטי - בניית אתרים