עשרת הדיברות

דף הבית >> דברים >> ואתחנן >> עשרת הדיברות
כאשר משווים את עשרת הדיברות בפרשת יתרו לעשרת הדיברות שבפרשת ואתחנן עולה התמונה הבאה:

א. בשלושת הדיברות הראשונות (אנכי ה' א-להיך; לא תעשה לך פסל; לא תשא את שם ה') אין הבדלים בין הנוסח הכתוב בפרשת יתרו לבין הנוסח בפרשת ואתחנן למעט תוספת הווים בפרשת ואתחנן.

ב. בדבר הרביעי המצווה על השבת מופיעה בפרשת ואתחנן הציווי "שמור" לעומת הציווי "זכור" בפרשת יתרו. כמו כן ישנה בפרשת ואתחנן תוספת "ו" לפני ועבדך, וכן תוספת "ושורך וחמרך וכל בהמתך" בפרשת ואתחנן לעומת "ובהמתך" בפרשת יתרו. ומעל הכל הטעם למצות השבת הוא שונה לחלוטין, בעוד שבפרשת ויתרו הטעם הוא "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו" הרי שבפרשת ואתחנן הטעם הוא "למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויֹצִאך ה' א‑להיך משם ביד חזקה ובזרֹע נטויה על כן צִוְּךָ ה' א‑להיך לעשות את יום השבת"

ג. בדבר החמישי המצווה על כיבוד אב ואם ישנה בפרשת ואתחנן תוספת של "כאשר צִוך ה' א‑להיך", וכן תוספת של "ולמען יטב לך"

ד. בדיברות "לא תנאף", "לא תגנב", "לא תענה", ו"לא תחמד" ישנה בפרשת ואתחנן תוספת של וי"ו החיבור.

ה. בדבר "לא תענה" נאמר בפרשת ואתחנן "עד שוא" לעומת "עד שקר" בפרשת יתרו.

ו. בדבר "לא תחמד" ישנו שינוי סדר: בפרשת יתרו הקדים הכתוב בשמות את הבית לאישה, ובפרשת ואתחנן את האישה לבית. כמו כן יש בפרשת ואתחנן תוספת של "שדהו", וכן בחלקו השני של הדבר נאמר "לא תחמד" בפרשת יתרו עומת "לא תתאוה" בפרשת ואתחנן.
 
בשיעור זה ננסה להבין את פשר השינויים השונים.
 
      

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
לייבסיטי - בניית אתרים